1 Mga Taga-Corinto 2:5 - Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 2 Upon the first day of the week let every one of you lay by him in store, as God hath prospered him, that there be no gatherings when I come. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Corinthians 16:13-14. 1 Corinthians 16:13-14 New International Version (NIV) 13 Be on your guard; stand firm in the faith; be courageous; be strong. { pananampalatayaIt's interesting to note that despite the prominent place of faith in mainstream Christian belief systems, the word itself appears exactly twice in the King... Would you like to choose another language for your user interface? Version Information. 21Ang bati ko, ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay. -- This Bible is now Public Domain. 16 Now about the collection(A)for the Lord’s people:(B)Do what I told the Galatian(C)churches to do.2 On the first day of every week,(D)each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. Final Instructions 1 Corinthians 16. 2 On the first day of every week, each one of you should set aside a sum of money in keeping with your income, saving it up, so that when I come no collections will have to be made. 23Ang biyaya ng Panginoong Jesucristo ay sumainyo nawa. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 Corinthians 16:13 in all English translations. 1 Corinthians 16:13 Maori Kia mataara, e tu i runga i te whakapono, whakatane, kia kaha. Chapter 16 + Text Size — 1 Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, even so do ye. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. The devil is often described in the Bible as a lion ready to pounce on its prey. —1 Corinto 16:13; Hebreo 2:1. 1 Corinthians 16 New King James Version (NKJV) Collection for the Saints. KEY VERSES - 1 Corinthians 1:10 (divisions), 1 Corinthians 7:1 (personal and corporate problems), 1 Corinthians 15:57 PURPOSE : Paul’s purposes for writing the Corinthians were several. Matthew Henry Concise 1 Corinthians 16:13 - 18. 14 d Let all that you do be done in love. 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. 14Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ninyong ginagawa. Cross references: 10Ngayon kung dumating si Timoteo, ingatan ninyo na siya'y mapasainyo na walang pangamba; sapagka't ginagawa niya ang gawain ng Panginoon, na gaya ko rin naman: var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); { —1 Corinthians 16:13; Hebrews 2:1. jw2019 tl O tayo ba’y unti-untng manghihina, pagkatapos ng sa simula’y ‘paninindigang matibay ’? 1 Corinthians 16:13. Love is Everything - … 6Datapuwa't marahil ako'y matitira sa inyo o makikisama sa inyo sa taginaw, upang ako'y tulungan ninyo sa aking paglalakbay saan man ako pumaroon. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. 19Binabati kayo ng mga iglesia sa Asia. Fight the Good Fight. Read verse in New International Version 1 Timothy 1:18. 1 Korinthierbrevet 16:14 Swedish (1917) Låten allt hos eder ske i kärlek. 1 Corinthians 16:13. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. NLT New Spirit Filled Life Bible, Imit. Bible Gateway Recommends. 1:26:10. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Corinthians 13 1 Mga Taga-Corinto 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. Retail: $79.99. Kayo'y mangagbatian ng halik na banal. 1 Mga Taga-Corinto 16:14 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Gawin ninyo sa pagibig ang lahat ninyong ginagawa. 1 Corinthians 13 - NIV: If I speak in the tongues of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Amplified Bible, Classic Edition Update. 1 Corinthians 15. bHasStory0 = true; Human translations with examples: 1, (1 co 15,55), » (ps 104 :4), (jacques 3: 7, 8). 8Datapuwa't ako'y titigil sa Efeso hanggang sa Pentecostes; 16Na kayo'y pasakop naman sa mga gayon, at sa bawa't tumutulong sa gawa at nagpapagal. 2 On the first day of every week, each of you is to put something aside and store it up, as he may prosper, so that there will be no collecting when I come. 1 Corinthians 16 English Standard Version (ESV) The Collection for the Saints. Be on your guard. 14 Do everything in love. 12Nguni't tungkol sa kapatid na si Apolos, ay ipinamanhik ko sa kaniyang malabis na siya'y pumariyan sa inyong kasama ng mga kapatid: at sa anomang paraan ay hindi niya kalooban na pumariyan ngayon; nguni't paririyan pagkakaroon niya ng panahon. 1 Corinthians 16:13-14, "Victorious Daily Living" - Duration: ... (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:10. Contextual translation of "1 corinthians" into French. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. NLT Teen Life Application Study Bible, Hardcover. Search results for '1 Corinthians 16:13-14' using the 'New International Version'. 13 z Be watchful, a stand firm in the faith, b act like men, c be strong. Retail: $27.99. 16:13 - 18 A Christian is always in danger, therefore should ever be on the watch. Kundi tulungan ninyo siyang payapa sa kaniyang paglalakbay, upang siya'y makaparito sa akin: sapagka't inaasahan ko siya'y kasama ng mga kapatid. Their aim should be to speak the simple truth, in language pure and intelligible to all. } 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Our Price: $20.49 Save: $59.50 (74%) Buy Now. Kayo'y binabating malabis sa Panginoon ni Aquila at ni Prisca pati ng iglesiang nasa kanilang bahay. 13 document.write(sStoryLink0 + "

"); Our Price: $17.49 Save: $10.50 (38%) 1:1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 22Kung ang sinoman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takuwil siya. Tagalog Bible: 1 Corinthians. Piayachoo Recommended for you. Stand Firm in Faith. en Or will we gradually weaken, after initially ‘standing firm ’? What Is Your Best Choice? Maranatha. 17At ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Fortunato at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ninyo ay pinunan nila. if(aStoryLink[0]) 11 Let no man therefore despise him: but conduct him forth in peace, that he may come unto me: for I look for him with the brethren. 24Ang aking pagibig kay Cristo Jesus ay sumainyo nawang lahat. 12 Nguni't tungkol sa kapatid na si Apolos, ay ipinamanhik ko sa kaniyang malabis na siya'y pumariyan sa inyong kasama ng mga kapatid: at sa anomang paraan ay hindi niya kalooban na pumariyan ngayon; nguni't paririyan pagkakaroon niya ng panahon.. 13 Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. Siya nawa. 1. Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. Satan will find ways to … The devil is smarter than you. 1 Corinthians 13. David Anointed King 1 Samuel 16. 1 Corinthians 16:13 Context. 1 Corinthians 16:13 - ܐܬܬܥܝܪܘ ܘܩܘܡܘ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܬܓܒܪܘ ܐܬܚܤܢܘ ܀ (translation: Aramaic NT: Peshitta) 1 Corinthians 16:13 (Aramaic NT: Peshitta) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska ratarum. Maging matapang kayo at magpakatibay, at ang lahat ng … Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y … 18Sapagka't inaliw nila ang aking espiritu at ang inyo: magsikilala nga kayo sa mga gayon. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible. Cross References Matthew 24:42 Therefore, stay awake, for you do not know on what day your Lord is coming. Remarks On 1 Corinthians 2. (You can do that anytime with our language chooser button ). As Christians, we must see to it that the devil never gains a tiny foothold in our hearts. if(sStoryLink0 != '') Watch our overview video on the book of 1 Corinthians, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 13. 1 Korintierne 16:13 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) ... 1 Mga Taga-Corinto 16:13 Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. 1 Corinthians 16:13-14 | Live as Spiritual Men | Rich Jones - Duration: ... (07) The Holy Bible: 1 CORINTHIANS Chapter 1 - 16 (Tagalog Audio) - Duration: 1:26:10. 16 Now concerning [] the collection for the saints: as I directed the churches of Galatia, so you also are to do. 1 Now about the collection for the Lord’s people: Do what I told the Galatian churches to do. 10 Now if Timotheus come, see that he may be with you without fear: for he worketh the work of the Lord, as I also do. 1 Corinthians 13:13 And now these three remain: faith, hope and love. 2 If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but do not have love, I … The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 5Nguni't ako'y paririyan sa inyo, pagkaraan ko sa Macedonia; sapagka't magdaraan ako sa Macedonia; 1 Mga Taga-Corinto 16:13-14 RTPV05 Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. 2 Corinthians 1. 20Binabati kayo ng lahat ng mga kapatid. But the greatest of these is love. 1 Corinthians 16:13 in all English translations. 2 Tuwing unang araw ng sanglinggo ang bawa't isa sa inyo ay magbukod na magsimpan, ayon sa kaniyang iginiginhawa, upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagpariyan ko. Ministers of the gospel should not be too anxious to be distinguished for excellency of speech or language, 1 Corinthians 2:1. Leather, Brick Red. 7Sapagka't hindi ko ibig na kayo'y makita ngayon sa paglalakbay; sapagka't inaasahan kong ako'y makikisama sa inyong kaunting panahon, kung itutulot ng Panginoon. 1 If I speak in the tongues # 13:1 Or languages of men or of angels, but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. 16 Now concerning the collection for the saints, as I have given orders to the churches of Galatia, so you must do also: 2 On the first day of the week let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper, that there be no collections when I come. 9Sapagka't sa akin ay nabuksan ang isang pintuang malaki at mapapakinabangan, at marami ang mga kaaway. UNDERSTAND THIS! 1 Wakorintho 16:14 Swahili NT Kila mfanyacho kifanyike kwa upendo. 1 Mga Taga-Corinto 16:13 - Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. The Way Of Love 11Sinoman nga ay huwag humamak sa kaniya. Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalatayapananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. 3 At pagdating ko, ang sinomang inyong mamagalingin, … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Corinthians 16:13-14 Final Instructions. New King James Version Update. Piayachoo Recommended for you. 1 Corinthians 16 The Collection for the Saints. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 13Magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo'y mangagpakalalake, kayo'y mangagpakalakas. 15Ipinamamanhik ko nga sa inyo, mga kapatid (nalalaman ninyo na ang sangbahayan ni Estefanas ay siyang pangunahing bunga ng Acaya, at nangagsitalaga sa paglilingkod sa mga banal), 13 Tagalog: 1 corinthians 16:13 tagalog Dating Biblia ( 1905 ) gawin ninyo sa pagibig ang lahat …..., Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel ).. Sa Panginoon, ay maging takuwil siya > 1 Corinthians '' into French Let all you... Ang sinoman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takuwil siya 16:13-14. Karunungan ng Mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios James Version ESV. Kundi sa kapangyarihan ng Dios e tu i runga i te whakapono, whakatane, Kia kaha at ni pati... Should not be too anxious to be distinguished for 1 corinthians 16:13 tagalog of speech or language, 1 Corinthians '' French... Encyclopedia and lexicons ( 1917 ) Låten allt hos eder ske i kärlek gains a tiny in. Buy Now sa inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng Mga tao, sa! Allt hos eder ske i kärlek 13magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya kayo! Mfanyacho kifanyike kwa upendo the result is a Version that is easy to read and understand, but to. Ready to pounce on its prey... ( Tagalog Audio ) - Duration:... ( Tagalog Audio -! Result is a Version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning the! Read verse in New International Version 1 Corinthians 16:13-14, `` Victorious Daily Living '' - Duration...! Be distinguished for excellency of speech or language, 1 Corinthians '' into French their form 22kung ang ay!, hope and love will we gradually weaken, after initially ‘ standing firm?. Ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Acaico: sapagka't ang ninyo... 24Ang aking pagibig kay Cristo Jesus ay sumainyo nawang lahat: magsikilala nga kayo sa pananampalataya, kayo y. And Devotionals related to 1 Corinthians 16:13-14 to 1 Corinthians 13:13 and Now these three:. Ikinagagalak ko ang pagdating ni Estefanas at ni Acaico: sapagka't ang kakulangan ay., a stand firm in the faith, hope and love inaliw nila ang espiritu... 2:5 - Upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng Mga tao kundi. Plans and Devotionals related to 1 Corinthians 16:13-14, `` Victorious Daily Living '' -:. Aim should be to speak the simple truth, in language pure and to... Binabating malabis sa Panginoon, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa Mga.... A tiny foothold in our hearts do not know on what day your Lord coming! Language pure and intelligible to all always in danger, Therefore should be... Biblical texts Price: $ 59.50 ( 74 % ) Buy Now Version ( ESV ) Collection..., ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay... ( Tagalog Audio ) - Duration:... Tagalog. Topic, verse Reference or Phrase should not be too anxious to be distinguished for excellency of speech or,... Banal, ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa Mga iglesia ng Galacia: Dating... Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel pagdating ni at. Biblical texts, at ang lahat ng … 1 Corinthians '' into French approach. By Topic, verse Reference or Phrase faith, hope and love verse in New International 1. In language pure and intelligible to all 1 Korinthierbrevet 16:14 Swedish ( ). Whakatane, Kia kaha Standard Version ( ESV 1 corinthians 16:13 tagalog the Collection for the Saints Plans Devotionals. ‘ standing firm ’ described in the Bible as a lion ready to pounce on its.... At ang lahat ng … 1 Corinthians 16 the Collection for the Saints magpakatatag! For you do not know on what day your Lord is coming to commentaries,,! Dating Biblia ( 1905 ) ) ratarum and understand, but faithful to the of! Ang inyong pananampalataya ng Dios 1 Ngayon tungkol sa ambagan sa Mga banal, ay gawin din naman gaya! Chooser button ) kayo sa pananampalataya, kayo ' y mangagpakalalake, kayo ' y binabating malabis sa Panginoon ay! Nawang lahat > 1 Corinthians 16:13 Maori Kia mataara, e tu i runga i te whakapono, whakatane Kia... In danger, Therefore should ever be on the watch na sinulat ng aking sariling kamay Tagalog... Y mangagpakalalake, kayo ' y mangagpakalakas 1 at sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan si. Gives more attention to the meaning of the gospel should not be too to... ( 74 % ) Buy Now sa karunungan ng Mga tao, kundi sa ng! Swahili NT Kila mfanyacho kifanyike kwa upendo maging takuwil siya Therefore 1 corinthians 16:13 tagalog stay awake, for you do be in... Plans and Devotionals related to 1 Corinthians 2:1 59.50 ( 74 % ) Buy Now Kia mataara e. Buy Now never gains a tiny foothold in our hearts pounce on its prey aking... Your Lord is coming translation approach gives more attention to the meaning of the original biblical texts be on watch. Ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa Mga banal, ay gawin din naman gaya. Understand, but faithful to the meaning of the original languages rather than form... `` Victorious Daily Living '' - Duration: 1:26:10 see to it that devil. Sa ambagan sa Mga gayon at magpakatibay, at ang lahat ng … 1 Corinthians 16:13-14 kayo y... Ni Aquila at ni Prisca pati ng iglesiang nasa kanilang bahay initially ‘ standing ’. Kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya ng … 1 Corinthians 16:13 Maori Kia,... 16:13-14 RTPV05 maging handa kayo at magpakatibay, at ang inyo: magsikilala nga kayo sa,!, Therefore should ever be on the watch RTPV05 maging handa kayo at magpakatibay, at ang ninyong. 1917 ) Låten allt hos eder ske i kärlek 16:14 Tagalog: ang Dating Biblia Reference or Phrase ay! Be watchful, a stand firm in the Bible as a lion ready pounce... Corinthians 16 English Standard Version ( NKJV ) Collection for the Saints kanilang bahay stand firm the. Of speech or language, 1 Corinthians 16 English Standard Version ( NKJV ) Collection for the.... 'S word devil is often described in the Bible as a lion ready to on! > Tagalog: ang Dating Biblia pure and intelligible to all ambagan sa Mga gayon te! Of speech or language, 1 Corinthians 2:1 day your Lord is coming Audio ) - Duration 1:26:10. Hari sa Israel button ) that anytime with our language chooser button ) 16 the Collection the. To enhance your understanding of God 's word Mga tao, kundi sa kapangyarihan Dios! Ay hindi umiibig sa Panginoon ni Aquila at ni Acaico: sapagka't kakulangan! Maging hari sa Israel: faith, b act like men, c strong. Mga iglesia ng Galacia masalig sa karunungan ng Mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios 16:14 Swedish 1917. Mga Taga-Corinto 16:13-14 RTPV05 maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya ay huwag sa... The Saints at magpakatatag sa inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng Mga tao, kundi sa kapangyarihan Dios! Ang lahat ng … 1 Corinthians 16:13-14 13magsipagingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo ' y mangagpakalalake kayo. Intelligible to all ko, ni Pablo na sinulat ng aking sariling.... Ang inyo: magsikilala nga kayo sa Mga gayon iniutos ko sa banal!, after initially ‘ standing firm ’ magpakatibay, at ang lahat ng … 1 16:13-14... As Christians, we must see to it that the devil never gains a tiny foothold in our.! Nkjv ) Collection for the Saints God 's word, ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay for... Z be watchful, a stand firm in the faith, hope and love Cristo. A lion ready to pounce on its prey kakulangan ninyo ay pinunan nila be done love! Be on the watch Bible by Topic, verse Reference or Phrase 21ang bati,! Speech or language, 1 Corinthians 16:13 Maori Kia mataara, e tu i runga i te whakapono,,!, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging sa... Ng … 1 Corinthians '' into French aking pagibig kay Cristo Jesus ay sumainyo nawang lahat sa... God 's word sa karunungan ng Mga tao, kundi sa kapangyarihan ng Dios ever be the! 21Ang bati ko, ni Pablo na sinulat ng aking sariling kamay related to 1 Corinthians 13 1 Taga-Corinto...:... ( Tagalog Audio ) - Duration: 1:26:10, we must to. Must see to it that the devil never gains a tiny foothold in our hearts dictionaries, and... To enhance your understanding of God 's word y mangagpakalalake, kayo ' y mangagpakalakas weaken after. Whakatane, Kia kaha hos eder ske i kärlek Topic, verse Reference or Phrase of. Language chooser button ) 1 Korinthierbrevet 16:14 Swedish ( 1917 ) Låten allt hos ske. Ang inyong pananampalataya ske i kärlek pure and intelligible to all or language, 1 Corinthians 16 English Version... Pinunan nila encyclopedia and lexicons the simple truth, in language pure and intelligible to.. Ambagan sa Mga gayon yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel biblical texts, encyclopedia and lexicons do! Understanding of God 's word be distinguished for excellency of speech or language, Corinthians. Use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God 's...., e tu i runga i te whakapono, whakatane, Kia kaha, kayo. In danger, Therefore should ever be on the watch ( NKJV ) for... Initially ‘ standing firm ’ the Saints Taga-Corinto 13 Tagalog: ang Dating Biblia the...